TARİHÇE

Ankara İli Arı Yetiştiricileri Birliği ilk olağan kurulunu Nisan 2003’te yaparak 36 üye ile faaliyete başlamıştır. Birliğin süresi 49 yıldır. Bu süre Genel Kurul kararı ile uzatılabilir.

KURULUŞ AMACI


Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak üstün verimli arıların yetiştirilmesi için; gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, bunların Damızlık Ana Arı, Ana Arı kayıtlarının tutulması, arıcılık teknik uygulamaları yapmakta önderlik yapması, arıcıların faaliyetlerinde yardımcı olunması, arılar ile ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, üyelerin eğitimlerinin sağlanması,  üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi, ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi gibi hususlar ile Merkez Birliği’nin planlayacağı her türlü arı yetiştiriciliği çalışmalarını yapmak amacıyla hizmet vermek için kurulmuştur.

Çalışma Konuları

- Merkez Birliği’nce planlanan programları uygulamak,

- Üyelerin çıkarlarını korumak, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek,

- Arı kolonisi, ana arı, damızlık ana arı kayıt faaliyetlerini yürütmek,

- Veteriner hekim denetiminde, üyelerin arılarının sağlık hizmetlerini vermek, hastalık teşhis ve tedavisine yönelik arı sağlığı ile ilgili ilaç ve malzemeleri  temin etmek ve dağıtmak,

- Bedeli mukabilinde üyelerin damızlık materyal, alet, ekipman ve sair ihtiyaçlarını sağlamak ve dağıtmak,

- Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak, bunun için kurs, seminer vb. tertiplemek, göze ve kulağa hitap eden çalışmalar yapmak, her türlü basılı yayın ve haberleşmeyi sağlamak,

- Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak,

- Yurt içinden ve gerekli hallerde yurt dışından sağlanan damızlık ana arılar kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hallerde ıslah materyallerini üretmek için bakanlık izniyle ya da ruhsatlı laboratuarlar kurmak, bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına imkan veren sistemi geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek,

- Arıların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak,

- Üyelerce yetiştirilen damızlık ana arı, ana arı ve arı kolonilerinin satışını organize etmek, yetiştirilen eko tipleri tanıtmak,

- Üyelerinin yetiştirdiği ürünlerin değer fiyatına satışını sağlayacak her türlü pazarlama organizasyonları, ürün işleme ve girdiler ile ilgili tesisler kurmak, kiralamak ve işletmek,

- Üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

- Arı kolonileri ile ilgili her türlü sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

- Kredi temini konusunda üyelerine yardımcı olmak,

- Konusu ile ilgili üyelerinin ihtiyaç duyduğu araştırmaları yapmak veya yaptırmak,

- Damızlık ana arı, ana arı üretimi ve arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi konusunda gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, işletmek ve gerektiğinde bu işler için şirket kurmak,

- Birliğin çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, mevcut gelişmeleri izlemek amacıyla ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve toplantılar düzenlemek veya ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve toplantılara katılmak ve gelişmeleri üyelerine aktarmak,

- Yetiştiricilerin arılarını gezdirme, konaklama ve nakliye sorunlarını çözmek, organize etmek,

- Ballı bitkilerin ekim, dikim ve korunmasında aktif görev almak.

 

SIRA NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ADI SOYADI

Selçuk SOLMAZ

Turgut KORU
İhsan SAY
Musa DAVARCIOĞLU
Özgür GÜVEN
Haydar KESEN
Hasan BIDAK

 

BAŞKAN

BAŞKAN YARDIMCISI

MUHASİP ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

 

POLİNASYON

BALMUMU

ARI

POLEN

ARI SÜTÜ

BAL

ANKARA ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

ANASAYFA

KURUMSAL

FAALİYETLER

ARICILIK

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ

İLETİŞİM